Zájmové aktivity pro seniory

Zájmové aktivity pro seniory

seniori-2up

Co je smyslem zájmových aktivit pro seniory?

V zařízeních pečovatelského typu, které jsou určené seniorům k bydlení, s využitím celodenní péče v rámci poskytovaných služeb, by neměly chybět zájmové aktivity. Zájmové aktivity by měly plnit důležitou součást v celkové komplexní péči o seniory.

9788026200598-up1  9788026203353-up1  9788026208099-up1  pictureprovider1up

Aktivitu je nutno i ve vysokém věku podporovat, jelikož nám eliminuje negativní důsledky stárnutí. Naopak nečinnost, zahálení způsobuje u staršího člověka větší nesoběstačnost a závislost na péči.

"Starý člověk má nepochybně právo na odpočinek, ale oddá-li se nečinnosti, odsuzuje se k tělesnému, ale i duševnímu chátrání..." / Josef Švancara /

Smyslem aktivizace je zachovávat či zlepšovat soběstačnost, podporovat uvědomění si vlastní hodnoty. Poskytuje potřebnou dávku fyzické činnosti, pomáhá se sbližovat, nalézt nové známé a přátele, podporuje společenský život. Díky společným aktivitám se senior vyvaruje osamělosti a izolaci. Při společných činnostech lze zapomenout i na bolest a trápení, které člověka často provází. Vhodně zvolené aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování si vlastních schopností, možností a vyplňuje jejich volný čas. Aktivity přinášejí do života seniora mnoho pozitivního - potěšení, radost, zábavu, kontakt s druhými lidmi, zlepšení komunikace, pomáhají udržet psychické a fyzické schopnosti (paměť, koncentraci, motoriku, ...)

11-počty-2   povrhy-pytlik  stav-kostka1  hmatovky-velke-1  kulicky

Druhy aktivizačních činností:
Terapeutické techniky:
- výtvarné techniky - malba, kresba, ubrousková technika, vytrhávání
- textilní techniky - háčkování, pletení
- práce s papírem - vystřihování, lepení
- nácvik jemné motoriky - navlékání korálků, skládání puzzle, třídění luštěnin

61999  UC135  61912_1  61937  61969

Mozkový jogging - trénování paměti, techniky k jejímu procvičení ( rébusy, doplňovačky, pexeso aj.)

Hudební programy - poslech reprodukované hudby, zpěv

Čtení - tato aktivita je určena všem, kteří se chtějí vzdělávat nebo si jen při poslechu odpočinout, pobýt mezi ostatními

Zooterapie - canisterapie, filinoterapie, drobná zvířata - králík,...

Pohybové činnosti - jedná se o jednoduchá kondiční cvičení, využívání nejrůznějších sportovních pomůcek. Podporuje u klientů vytrvalost, udržování kondice, posilování všech kloubů i svalů, cvičení je doplněno dechovými cviky.

Kulinářství - aktivita, při které si klienti udržují schopnosti pečení a vaření

Společenské akce - do aktivizačních činností jsou také zahrnuty společné oslavy narozenin, různá vystoupení dětí a žáků z MŠ i ZŠ, velikonoční i vánoční programy, oslavy svátků (MDŽ, Den matek, atd.), besedy, kulturní vystoupení aj.

K tomu, aby aktivita měla význam, je nutno volit ke každému staršímu člověku individuální přístup. Je vhodné, aby měl senior možnost volby z různých činností v rámci nabízených aktivit. Z tohoto důvodu je aktivizace poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu uživatele.

clovece-nezlob-se  drevena-vez2  hra-go  hs058piskvorkyup  sachy-male

Mnohé seniory limituje k zapojení do společenských aktivit jejich zdravotní stav, i v takovém případě můžeme volit individuální aktivitu, pracovat se seniorem cíleně, přesně tak, jak to senior potřebuje a součesně mu i vyhovuje.

Důležitou podmínkou pro účast na aktivitách je dobrovolnost. A cílem každé aktivizační pracovnice je motivovat seniory k účasti na aktivitách nanásilnou formou. Jedna z mála motivací pro seniory je např.podávání pohoštění v rámci aktivity, senioři pak pozvání rádi přijmou. Mnohdy zase funguje, když je senior pozván na aktivitu s ujištěním, že to není závazné a kdykoliv, může dobrovolně odejít. Tím odbouráváme prvotní ostych seniora a i překážku, která mu brání se zapojit. Přesto všechno, by poslední slovo měl mít vždy uživatel sám. Není vhodné vnucovat aktivitu za každou cenu.

Cílem našich aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatele, zlepšení kvality života klientů v domově a navození pocitu pohody.

"Štěstí prožíváme, když radost rozdáváme." F.Coppée

Napsala
Gabriela Marťáková
Aktivizační pracovnice v Senior domech Pohoda Český Těšín