Podpora čtenářství v Knihovně Třinec

Podpora čtenářství v knihovně Třinec

Kolektiv knihovníků pro děti a mládež se o tento cíl snažil vždycky. V posledních dvou - třech letech se ale více zaměřil na individuální práci s konkrétními čtenáři, od nejmenších dětí, ještě nečtenářů, až po děti školou povinné.

Proto, mimo všechny známé a již tradiční akce, jako je Pasování prvňáčků, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu, Pohádkový les a další akce, se začal knihovnický tým pravidelně věnovat dětem během celého školního roku ve třech klubech. Ve všech se pracuje výhradně s kvalitní literaturou pro děti (některé z těchto knih jsme doporučili i zde, na stránky www.detskepomucky.cz.)

Oskar_obalka-up potah_Daisyup Srdcovy-erb-up This-is-Prague-front-cover-up svet-naruby-obalka_lowup klarka-obalkaup

MRKni - Máme rádi knížky
Rodiny s nejmenšími dětmi se scházejí v klubu MRKni jednou měsíčně. Tento klub funguje při knihovně už čtvrtým rokem. Do klubu pravidelně dochází 5 až 10 rodin s dětmi. Od batolat až po předškoláky. Hlavní náplní je práce s knížkami, jednou knihou nebo jen textem. Čtení doprovázené pohybovými aktivitami, výtvarnou a tvořivou činností, hudbou, zpěvem, tancem. Hlavním cílem je, aby se v knihovně sešla celá rodina a společně trávili čas s knížkou. Rodičům je vždy doporučena kvalitní četba pro děti. Např. knihy z nakladatelství Baobab, Albatros nebo Meander. Termíny klubu MRKni najdete na webu a facebooku knihovny.

mrkni-1-up  mrkni-2-up

Čteme s nečtenáři
Druhý klub je více komorní a intenzivní. Zkušená lektorka RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) pracuje s předškolními dětmi v sedmi nebo osmi lekcích. Každá hodina je zaměřená na jednu konkrétní knihu nebo téma. Hlavním cílem klubu čteme s nečtenáři je rozvoj čtenářských dovedností, které napomáhají pochopení textu, práce v týmu i samostatně, schopnost nejen odpovídat na otázky, ale také se je naučit klást, zajímat se o souvislosti a umět vyjádřit svůj názor. Klub pro malé "nečtenáře" zahájíme letos podruhé, a to v září 2015. Rodiče, kteří by chtěli přihlásit své děti, se mohou obrátit na lektorku Mariku Zadembskou - deti@knihovnatrinec.cz.

nectenari-1-up  nectenari-2-up

Knihomolík
Nejčastěji se schází třetí klub pojmenovaný KNIHOMOLÍK. Tento kroužek pro školáky má v knihovně už dlouholetou tradici. Na nějakou dobu byla sice jeho činnost přerušena, ale i tak, z řad prvních "knihomolíků" vzešli šikovní dobrovolníci, výborní studenti a mladí lidé, kteří se jen tak ve světě neztratí! Kroužek pro děti se schází pravidelně jednou týdně a je určen dětem od druhé třídy. Navštěvují ho zvídavé děti, které rády tráví čas obklopené knížkami. Náplní je právě práce s knihami, fondem knihovny, dobrovolnictví a aktivní účast na akcích knihovny. Děti se učí rozumět složitějším textům, cvičí se v hledání v různých informačních zdrojích a zdokonalují se v diskutování a vyjadřování. Součástí klubu jsou také výlety do jiných knihoven v regionu, účast na soutěžích a akcích pro veřejnost.

Na všechny děti, od těch nejmenších "miminek" až po velké školáky, se těší celý tým knihovny pro děti a mládež. :)

Článek pro Vás napsala

Mgr. Marika Zadembská, Městská knihovna Třinec