Strukturované učení pro děti s handicapem

Strukturované učení pro děti s handicapem

Strukturované učení je metodika určena především pro děti s autismem a dalšími vývojovými poruchami a komunikačními handicapy.

Principy strukturovaného učení jsou: individualizace, vizualizace, strukturalizace a motivace.

Při uplatňování těchto principů dítě snadněji chápe, lépe se zapojuje, zlepšuje se komunikace a dítě je samostatnější.

9788073671570-up1  9788026204985-up1  9788073677879-up1 9788073678678-up1  9788026201779-up1

Individualizace - nesrovnáváme dítě handicapované s jeho vrstevníky a jinými handicapovanými dětmi. Jsou používány pomůcky, kterým dítě rozumí a umí s nimi pracovat. Komunikujeme s dítětem tak, aby nám rozumělo a dokázalo se dobře orientovat a pracovat.

Vizualizace - pomůže dítěti se orientovat v čase a prostoru. Zvláště děti s autismem mají dobré zrakové vnímání. Co vidí, to pro něj existuje. U těchto handicapovaných dětí nám pomáhají informace z obrázků, fotografií, kde dítě má instrukce k výkonu dané činnosti a vedou jej k větší samostatnosti. Používáme přenosné schémata, denní režimy apod.

Strukturalizace - dítěti vytvoříme prostředí, ve kterém se bude cítit dobře a jistě. Nejlépe na míru upravené stálé místo, kde nebude dítě moc rušeno. Dítě se míň dostává do stresu a nepropadá panice, jeho chování je pak příjemnější k sobě i okolí.

Motivace - při pozitivních motivačních podnětech můžeme dítě úspěšně aktivovat k činnostem a ovlivňovat jeho chování. U dětí postižené autismem motivace jako je pochvala, úsměv, či pohlazení, moc nefunguje, většina tyto sociální podněty nedokáže rozlišit. Můžeme je ale motivovat jinou odměnou materiální, jako je pamlsek, drobný předmět, samolepka, nebo odměnou činnostní, jako je např. stavění kostek, práce na PC apod. Odměna je předána ihned po ukončení činnosti, nebo odměnu oddalujeme a dítě je schopno ještě v činnosti setrvat.

pexeso-zivot-v-lesepexeso-stopy1  memo-tvary-a-barvypexeso-autamoje-abeceda

Při uplatňování strukturovaných principů se taky řídíme základním principem - pracujeme zleva doprava a shora dolů. Tento systém je uplatňován ve všech oborech lidské činnosti.

Strukturované učení je nejefektivnější prostředek učení a pomoci handicapovaným dětem, akceptuje zvláštnosti a přizpůsobuje se specifikám dítěte. Rozvíjí schopnosti a dovednosti handicapovaného dítěte a učí ho samostatnosti a redukci problémového chování.

Individuálně plánujeme cíle, aby byly reálné, konkrétní, srozumitelné, realizovatelné a pozitivní.

Marcela Kubiková