Spolek Nikdy nejsi sám

Spolek Nikdy nejsi sám

Pro zdravé děti jsou zájmové kroužky, mimoškolní aktivity samozřejmostí.

Z pestré nabídky škol, domů dětí a mládeže, uměleckých škol si můžou vybrat podle svých zájmů, zálib. Pod odborným dohledem rozvíjejí své talenty, jejich sny nabírají konkretní podoby. Rodiče, prarodiče je obdivují za dosažené výsledky ve sportech, v hraní na hudební nástroje. Sbírají diplomy, ceny, zkušenosti. Smysluplně tráví svůj volný čas.

Napadlo Vás někdy, jaké možnosti v této oblasti mají děti s postižením?

       

Jaké umělecké, sportovní, společenské vyžití jim umožňuje společnost? Popravdě, moc na výběr nemají. Rodiče těchto dětí musí vyvinout nemalé úsilí, aby pro dítě zajistili aspoň nějakou volnočasovou aktivitu. Když jsem si tento fakt uvědomila, vznikla myšlenka založit spolek, který by osobám s postižením různého věku volnočasové vyžití umožnil. Teprve jsme na začátku, pomalu se rozjíždíme. Náplň našich schůzek je různorodá.

Dlouho jsme vybírali a zvažovali název, který by měl vystihnout podstatu činnosti. Hlavní činností je organizování a podporování všech iniciativ, které zkvalitňují život dětem, mládeži i dospělým osobám s handicapem. Proto jsme zvolili název: Nikdy nejsi sám :)

Co všechno se nám již podařilo zorganizovat, co plánujeme, co děláme, si můžete přečíst na našich www.nikdynejsisam.eu nebo FB Nikdy nejsi sám.

Za spolek Renata Czaderová