Raná péče Slezské diakonie

Raná péče Slezské diakonie

Máte malé dítě a nejste si jisti jeho vývojem?
Má vaše dítě zdravotní postižení?
Je Vaše dítě předčasně narozené?
Máte obavu, že něco zanedbáte?

Potřebujete poradit a povzbudit?

Je tu pro Vás raná péče.

Raná péče je terenní služba, občas doplněna ambulantní formou pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě, které má svůj start do života ztížené zdravotním problémem. Ranou péči mohou kontaktovat i rodiny, kterým se narodilo dítě, jehož vývoj je nějakým způsobem ohrožen nebo rodiny, které vychovávají dítě s postižením. Hlavní náplní poradny rané péče je podpora a pomoc rodičům, aby nepodlehli úzkosti a obavám, že situaci nezvládnou, aby mohli dítě vychovávat v rodině a neměli přitom pocit, že zůstanou opuštění, jsou na všechno sami a byl k nim osud nespravedlivý.

Rodina je pro život dítěte nesmírně důležitá. Zdravé "já" dítěte se rodí postupně v domácím prostředí, ve kterém jsou naše služby poskytovány. A to z důvodu, že se zde cítí bezpečně, je mezi svými blízkými, nejsnáze přijímá nové podněty a učí se novým dovednostem. Zejména první 3 roky života dítěte hrají v jeho vývoji velkou roli. V tomto období umožňují schopnosti mozku nejlépe rozvinout náhradní mechanismy u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný nedostatek. Proto jsou služby rané péče nabízeny rodinám co nejdříve od narození dítěte.

Průběh služby:
Rodina, která má zájem o službu rané péče kontaktuje konkrétního poskytovatele rané péče. Služba rané péče probíhá převážne v domácím prostředí, obvykle jednou měsíčně. Návštěvy v rodinách mají tu výhodu, že se rodiče cítí bezpečně, chování jejich dítěte je přirozenější a navíc odpadá starost s dojížděním. Průběh konzultace se řídí aktuálními potřebami rodiny a dítěte.

Informace o poskytovatelích rané péče a nabídce jejich služeb předává rodinám nejčastěji pediatr, fyzioterapeut, neurolog, psycholog, případně další specialisté. Často se rodiny o rané péči dozvídají od rodičů, kteří službu již využívají.

Cílovou skupinou rané péče je dítě od narození do 7 let věku a jeho rodina.

Služba rané péče je poskytována zdarma.

www.slezskadiakonie.cz