Význam hry

Jak už jistě víte, z předchozího článku, hra rozvíjí dítě všestranně. Rozdělíme si hru teď na jednotlivé výchovy a řekneme si k nim, v čem dítě rozvíjí.

Začneme rozumovou výchovou. V tomto odvětví si dítě prohlubuje a upevňuje své poznatky. Rozvíjí si fantazii a myšlení. Hra je zde zdrojem vzdělávání a získávání nových poznatků.

Z hlediska mravní výchovy dítě získává první sociální zkušenosti, formuje se jeho vztah k cizím lidem – zde si dejme pozor, abychom novorozence nenechali s cizí osobou samotného. V případě, že by u cizí osoby začal brečet, je potřeba si dítě vzít zpět do své mateřské náruče. Dítě tím dává najevo strach, protože má pocit, že není v bezpečí. To je každému jasné, nicméně už v tuto chvíli to pro dítě může být tak traumatizující zážitek, že v budoucnu bude úzkostlivé a bude mít strach ze všeho neznámého, nejen cizích lidí. Další věcí je, že dítě je “obrovská houba“ nasávající nejen informace, ale také pocity, takže záleží i jak se cítí matka. Pokud matka je nesvá z toho, že si dítě má pochovat někdo jiný, i dítě z toho bude nesvé a bude pravděpodobně reagovat pláčem.

Zmíníme i tělesnou výchovu. Přestože můžete mít pocit, že tento pojem patří nejdříve do mateřské školky, není tomu tak. Je to souhrnný název pro jakýkoliv pohyb. Dítě při hře využívá přirozené pohyby (byť jsou zezačátku nemotorné a nekoordinované) Veškeré pohyby příznivě působí nejen na tělesný vývoj, ale také na činnost jednotlivých orgánů- např. srdce, plíce. Tělesná výchova – i pouhý běh nebo chůze venku - upevňuje zdraví dítěte.

Pracovní výchovu dítě začíná praktikovat v batolecím věku. Získává tak základní pracovní dovednosti. Jako příklad můžeme použít, že kluci si rádi hrají s nářadím a holčičky si zase rády hrají v kuchyňce. Samozřejmě může to být i opačně. Vidí to u rodičů, a jelikož pro děti je všechno hra, i naši práci vnímají jako hru. Sem zařadíme i to, proč dnešní děti touží sedět u tabletu, televize, počítače či telefonu. Sedíme u něj i my a ať už tam děláme cokoliv – práce či zábava- dítě to vnímá jako hru. Pokud dítě zažije u rodičů, že se každý den chodí ven, jezdí na výlety, tráví se čas na zahradě apod. bude chtít čas trávit tímto způsobem.

Dále sem patří estetická výchova, která ovlivňuje rozvoj estetického cítění a podporuje tvořivé schopnosti. Lze ji vidět už u 1,5 roku starých dětí, kdy se snaží sladit oblečení nebo doplňky k oblečení.

Jako poslední rozvíjející faktor u hry bych chtěla zmínit i citový vývoj dítěte, protože každá hra vyvolá kladné či záporné pocity případně oba pocitové stavy.

 

Dělení hry:

Hru dělíme do dvou kategorií s několika podkategoriemi.

  1. kategorie jsou hry TVOŘIVÉ
  • námětové
  • konstruktivní
  • dramatizující

 

Co si pod tím představit?

 

Námětová hra, je hra na někoho nebo něco. Děti napodobují činnost dospělých. Pokud se chcete dozvědět, jak dítě vnímá Vás jako rodiče, prohoďte si s ním roli. Vy budete ono a ono bude vy. Pak už jen stačí pozorovat, jak reaguje. Prozradí vám to hodně. Stejně tak lze zjistit, i jak dítě vnímá učitelku v MŠ nebo kamarády. U mladších dětí pozor, je to hra a ve hře je možné vše, takže si vymýšlí scénář, jsou ovšem prvky, na které by dítě samo nepřišlo a má je okoukané.

 

Námětové hry Námětové hry

 

Konstruktivní hry, jsou hry, kam patří nejen stavebnice (Lego, kostky, Merkur), ale taktéž hra s přírodními materiály. Určitě jste jako malý vyráběli zvířátka z kaštanů, stavěli sněhuláka nebo hrad z písku. Dále sem patří i práce s papírem, třeba výroba papírového draka.

 

Stavebnice Kreativní tvoření

 

Dramatizující hry, jsou podobné námětovým hrám, liší se však v tom, že děti znázorňují děj příběhu, buď sami, nebo pomocí maňásků, loutek, masek.

 

  1. kategorii tvoří HRY S PRAVIDLY
  • pohybové hry
  • didaktické hry

 

Už z názvu je jasné, že tento typ her se vyznačuje tím, že má předem jasně stanovená pravidla, která se musí dodržovat.

 

Pohybové hry není třeba moc rozepisovat, patří sem veškeré hry rozvíjející rychlost, postřeh, koordinaci, obratnost. Hra na honěnou, překonávání překážek, opičí dráha a jiné. K rozvíjení tělesné kondice dětí můžete navštěvovat pravidelné kroužky. Vyberte si cvičení s dětmi na Firmy.cz

 

Didaktické hry, mají nejen pravidla ale i úkoly. Didaktické hry patří k nejdůležitějším hrám pro formu vzdělávání. Řadíme sem například známou hru Člověče, nezlob se; Černý Petr, Domino, vkládací obrázky, hádanky či kvízy.

 Hry  Karetní hry

Vaše učitelka a maminka Kateřina Beranová