Týden od 12. do 16.10 bude naše vzorková prodejna uzavřena. Zakázky přes eshop vyřizujeme. Děkujeme za pochopení.

Projekty státních školek

Projekty státních školek

 

Všechny státní školky mají možnost zařadit se do různých projektů a zařadit se tak mezi inovativní školky, což znamená mezi školky, které využívají prvky alternativního školství, případně zavádí různé změny v přístupu. Inovativní školky se vyznačují zvýšenou sociální kooperací – více spolupracují s rodiči, hodně je zapojují do dění ve školce, snaží se, aby i rodiče dětí mezi sebou navázali pozitivní vztahy a tím podpořili setkávání dětí i mimo školku. Děti většinou nejsou rozdělené věkově – jen tříletí, jen čtyřletí atd., ale jsou věkově smíšené.

 

aspergerka

 

Projekt „Zdravá škola“ – Škola podporující zdraví

Co si pod tím konkrétněji představit? Jde o projekt, do kterého se může zapojit jakákoliv školka či škola. Jde o rámcový program, takže si každá školka musí vypracovat svůj projekt, ve kterém uvede reálné cíle, kterých chce dosáhnout. Jelikož každá školka vypracovává svůj projekt, nedá se jednoznačně definovat cíle a zásady projektu. Jsou však tři důležité, o které se lze opřít. Prvním je pohoda prostředí ve všech směrech – věcná, sociální i organizační.

Druhým je tzv.: „Zdravé učení“ - při vzdělávacích činnostech je potřeba přiměřenost, spoluúčast dětí i rodičů, možnost výběru činnosti a důležité je i motivující ohodnocení – nestačí věta „jsi šikovný“, ale podrobnější rozbor, proč se nám líbí např. obrázek.

Posledním je „Otevřené partnerství“- školka pořádá různé veřejné akce apod.

 

Projekt „Začít spolu“ (Step by Step)

Projekt je velmi různorodý. Je kombinací více alternativních škol, a přesto zahrnuje i Komenského metody. Nejvíce se podobá Daltonskému plánu, ale najdeme v něm jak prvky Montessori tak i Waldorfu. Výuka je zaměřená a přizpůsobená konkrétnímu dítěti, vzdělávání probíhá v tzv. „centrech aktivit“. Učitelka děti seznámí s programem v jednotlivých centrech a dítě se potom rozhoduje, do kterého centra půjde. Během týdne musí projít všemi centry a splnit tak přichystané činnosti. Má tedy jak možnost výběru, tak i zodpovědnost za splnění. Převládá zde aktivita dítěte a ne učitele jako v tradičním školství, projekt je propojen s reálným životem, např. v centru ,,Pokusy a objevy“ děti pracují s přírodninami, váhami, v centru „Dílna“ pracují s opravdovou pilkou, hřebíčky, kleštěmi (pod dohledem a s ochrannými pomůckami), v centru „Domácnost“ vaří, krájí. V dalším centru je to více zaměřené na práci s didaktickými pomůckami, nechybí také výtvarná dílnička, pohybové a hudební aktivity, konstrukční hry či dramatické hry.

 

Více projektů se však u nás v ČR týká základních škol, pro které jsou rozpracovanější více než pro školky.

 

Vaše učitelka a maminka Kateřina Beranová

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.