Autismus - život dítěte v bublině

Autismus - život dítěte v bublině

Autismus je jedna z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje u dětí. Je to porucha některých mozkových funkcí. Dítě nám nerozumí, neslyší co mu říkáme a neprojevuje emoce, jako by byl v ,,bublině,, ze které se jeho duše nemůže dostat. Duševní vývoj je narušen v oblasti komunikace, sociálního myšlení a představivosti. Stupeň závažnosti se různí od formy mírné až po těžkou.

Autismus je syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Děti s autismem mají potíže ve vývoji řeči, mají problém s ostatními dětmi a hůř zvládají pro nás běžné dovednosti.

První postřeh u dítěte je, že nereaguje na své jméno, jako by byl neslyšící, je velmi samostatný, ignoruje ostatní, jako by byl ve vlastním světě. Má špatný oční kontakt, časté záchvaty vzteku, zabývá se určitými věcmi stále dokolečka, ale s novými si neumí hrát. Přehnaná reakce na zvuky či nové materiály. Autismus může být a často je kombinován s jinými poruchami a handicapy psychického, nebo fyzického rázu. Například smyslové poruchy, epilepsie, mentální retardace.

Některé děti s autismem mají mírné problémy, které se dají zvládnout, chce to velkou trpělivost, ale některé děti mají velice agresivní chování i sebezraňujicí. To už je velice těžké a pro rodiče je to skličující. K úplnému potlačení příznaků nedochází, ale při speciální výchově se mírní problematické chování.

Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníte porozumět světu je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení.

Marcela Kubiková