Dětský autismus

PO22202904

Dětský autismus. Publikace shrnuje nejnovější poznatky o dětském autisnu a návaznosti, jež se ho týkají.

212 stran | 2014 | Michal Hrdlička, Vladimír Komárek


  • 247,11 Kč bez DPH
  • Týden
299 Kč
Kategorie: Knihy
Položka byla vyprodána...
 
Přehled současných poznatků Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.
Doc. MUDr. Michal Hrdlička je významný český pedopsychiatr, je přednostou Dětské psychiatrické kliniky FNM, vyučuje na 2. LF UK. Absolvoval četné zahraniční stáže, publikoval řadu odborných prací doma i v zahraničí. Byl editorem učebnice Dětská a adolescentní psychiatrie, spoluautorem knih Dětský autismus a Krize středního věku – úskalí a šance.