Výběr vhodných her a pomůcek pro děti s ADHD

Výběr vhodných her a pomůcek pro děti s ADHD

ADHD je převážně geneticky a biologicky podmíněná porucha. Rodiče si tedy nemusí klást vznik ADHD u svého dítěte za vinu. (Ne)správná výchova nicméně může příznaky ADHD pozitivně anebo negativně ovlivnit. Jak k dětem s ADHD přistupovat? A jak vybrat správnou hračku, která bude vaše dítě bavit, ale i rozvíjet?

Jak už víme, ADHD se skládá ze tří skupin příznaků - nepozornosti, hyperaktivity (nadměrné aktivity) a impulzivity. U každého dítěte se tyto příznaky mohou vyskytovat v různé míře a různém poměru. Proto v první řadě vybírejte hračku podle osobních preferencí dítěte a jeho silných stránek. ADHD nemá žádnou souvislost s inteligencí jedince, některé děti zaujmou spíše zapeklité logické úlohy jiné si raději hrají s různými stavebnicemi, nebo si pro své hračky vymýšlejí příběhy a hrají s nimi role. A dále je dobré brát v úvahu přiměřenost, složitost, variabilitu a časovou náročnost hračky nebo hry.

Přiměřenost

V úvahu bychom měli brát věkovou přiměřenost. Hračka, která bude pro dítě příliš složitá, dítě s ADHD nezaujme nebo o ni brzy ztratí zájem, stejně jako hračka příliš jednoduchá. Je prokázáno, že děti s ADHD mají obtíže také s jemnou motorikou, je tedy vhodné jim takové hračky dopřát. Pokud ale hyperaktivní dítě bude při této hře zažívat opakovaně neúspěch, pravděpodobně tato hračka brzy upadne v zapomění.

 provlekacky

Složitost

Nezapomeňte, že nepozornost u dětí s ADHD způsobuje, že úkoly obsahující větší množství na sebe navazujících kroků, jim činí potíže. Vybírejte tedy raději hry, které jsou zábavné a nemají příliš komplikovaná pravidla. Například různé stolní hry, kde náročnost postupně stoupá v závislosti na úspěchu dítěte.

   hmatove-hry_1

Časová náročnost

Vnímání času u dětí s hyperaktivitou je často posunuté, není stejné jakou u ostatních dětí. Proto i zde platí - čím je herní aktivita delší, tím by měla být variabilnější. Vhodné jsou i takové hry, které jsou kratší, ale v různých obměnách a kombinacích se dají rychle opakovat. Vnímání času můžete dítě učit například pomocí rozpisu denních činností, aby mělo dítě jasnou představu, co už zvládlo a co ho ještě ten den čeká.

Množství hraček a jejich ukládání

Jak z příznaků ADHD vyplývá, děti s hyperaktivitou se snadno rozptýlí. Platí to i u hraček - je proto lepší, aby jich dítě ve svém okolí mělo méně, aby nebylo při hře rozptylováno. Na hracím stole by měla být pouze jedna, nebo maximálně dvě hračky. Ostatní hračky a hry je vhodné mít uložené v uzavřené skříni.

Aby měly vaše děti pořádek v hračkách a oblečení, můžete využít například štítky. Vybírejte takové, které drží na hladkém povrchu i látkových boxech.

Rozvíjejte celou osobnost

U dětí s ADHD je nezbytné rozvíjet v rámci jejich možností celou osobnost. Vhodné je dopřát dítěti s ADHD hry a hračky, které rozvíjí také jeho komunikační a sociální dovednosti, stejně jako emoční inteligenci, neboť mají občas problémy s vyjadřováním svých pocitů a pochopením pocitů druhých.

Kombinujte mentální a fyzické aktivity. Po mentální aktivitě je dobré děti zaměstnat následně fyzicky.

Příznaky ADHD se mohou věkem měnit. Jak děti rostou do adolescence, tak se příznaky nadměrné aktivity (např. nadměrné pobíhání, neschopnost v klidu posedět a zrelaxovat, atd.) stávají méně častými a někdy z nich mohou zůstat pouze pocity vnitřního neklidu anebo časté vrtění se.

ADHD je převážně geneticky a biologicky podmíněná porucha a rodiče si proto nemusí klást vznik ADHD u svého dítěte za vinu. Správná anebo nesprávná výchova nicméně může příznaky ADHD pozitivně anebo negativně ovlivnit. U dětí s ADHD nelze očekávat, že budou trávit čas při zdlouhavé hře. Úkolem zůstává vytvořit vzájemně ohleduplný vztah mezi dítětem a okolním prostředí a podporovat oboustrannou důvěru.

Zdroj:  www.adehade.cz, www.adhd.cz